Algemeen

Het Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude" is de studievereniging van de studenten Maritieme Techniek. De vereniging is opgericht op 17 november 1903 en is sindsdien bezig met de kwaliteit van het onderwijs, het organiseren van excursies, lezingen, sociale activiteiten en allerlei andere middelen om de studenten te ondersteunen. Froude biedt studenten onder andere de mogelijkheid om veel verschillende aspecten, mogelijkheden en ontwikkelingen van de maritieme industrie in binnen- en buitenland te ontdekken en zorgt voor binding tussen de studenten tijdens de studie.

Ieder jaar wordt de vereniging geleid door een vijf-koppig bestuur, bestaande uit: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Commissaris Onderwijs en Commissaris Excursies. Het bestuur wordt aan alle kanten ondersteund door haar leden, meestal in de vorm van commissies.

Meer over de vereniging vindt u op verschillende plaatsen op deze site en voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook vindt u hier de statuten en het huishoudelijke regelement van het S.G. "William Froude". 

In 2021 is een convenant met de TU Delft ondertekend, dit is een set richtlijnen tussen de studieverenigingen van de TU Delft en het College van Bestuur van de TU Delft. Het convenant is opgezet als gemeenschappelijk streven wederzijds begrip te vergroten en de communicatie tussen beide partijen zo soepel en juist mogelijk te laten verlopen. Hier vind u dit convenant

In 2022 hebben we een intentieverklaring ondertekend, deze heeft betrekkening op grensoverschrijdend gedrag en met het tekenen hebben we aangegeven te blijven werken aan vijf punten die bijdragen aan het voorkomen van (seksueel)grensoverschrijdend gedrag en het bespreekbaar maken hiervan. De intentieverklaring is hier te vinden.