Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd om lid te worden bij het Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude"? Als bachlor- of masterstudent van de opleiding Maritieme Techniek aan de TU Delft kun je je inschrijven. Dit kan dus ook als je als schakelstudent vanaf een andere opleiding komt. 

Inschrijven
Stuur dit formulier ingevuld naar secretaris@froude.nl. Voor vragen kun je ook altijd naar dit adres mailen. Het lidmaatschap kost slechts negen euro per jaar. 

Uitschrijven
Zodra je je uitschrijft voor de opleiding of afgestudeerd bent, is het belangrijk dat je het bestuur van de vereniging hiervan op de hoogte brengt. In de statuten is vermeld, dat alleen de studenten van de opleiding lid mogen zijn van de vereniging en dus mee mogen doen aan de georganiseerde activiteiten. Contacteer het bestuur telefonisch of via de mail.  Vraag altijd om een bevestiging van de uitschrijving. 

Vereniging Oud Leden (VOL)
Indien je graag betrokken wil blijven bij de vereniging na het afstuderen, kun je lid worden van onze Vereniging Oud Leden. Je vindt hier daarover meer informatie.