In Memoriam ing. A. Goeman

Op 27 augustus 2021 is ons zeer gewaardeerde erelid ing. A. Goeman overleden.

De heer Goeman is bedrijfsingenieur geweest bij het Laboratorium voor Scheepshydromechanica. Daarbij heeft hij zich ingezet voor de universiteit en de studenten. Daarnaast heeft de heer Goeman zich ingezet voor ons land door te werken bij de landmacht; hier was hij altijd erg over te spreken.

De heer Goeman behoort sinds 27 december 1991 tot onze ereleden. Hij was veel waard voor de besturen die met hem hebben mogen spreken. Het bestuur van het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” is de heer Goeman dan ook zeer dankbaar voor wat hij heeft betekend voor onze vereniging, de universiteit en de maritieme industrie.

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.