Ereleden

Het Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude" kent enkele ereleden. Deze ereleden hebben een belangrijke contributie geleverd voor de sector en voor het S.G. "William Froude". Op dit moment bestaat deze selecte groep uit 8 ereleden.

Erevoorzitter

- -

Ereleden

Prof. Em. Dr. Ir. J.A. Pinkster Sinds 17 november 2003
Ing. K. Damen Sinds 17 november 2003
Ir. E.P. Heerema Sinds 17 november 2003
M.A. Busker Sinds 17 november 2003
Dr. Ir. M.W.C. Oosterveld Sinds 12 maart 2009
Ing. T.E. Bodewes Sinds 18 september 2014
Dr. Ir. B. Buchner Sinds 9 november 2018
Prof. Ir. J.J. Hopman Sinds 5 december 2018