In Memoriam: Dr. Ir. J.A. Keuning

06 december 2023120e bestuur der S.G. "William Froude"

Vorige week hebben we met verdriet kennis genomen dat ons zeer gewaardeerde erelid dr. ir. J.A. Keuning geheel onverwachts op 28 november 2023, op drieënzeventigjarige leeftijd, is overleden.

De heer Keuning heeft Maritieme Techniek gestudeerd aan de TU Delft en is in 1971 commissaris geweest in het Froude bestuur. Hierna is hij het grootste deel van zijn werkzame leven aan de TU Delft verbonden geweest. Hij was dan ook zeer betrokken bij de studie en de vereniging.

Tijdens zijn loopbaan was hij betrokken bij baanbrekend onderzoek in de scheepshydromechanica. Zo was hij de geestelijk vader van de bijlboeg en was hij later verbonden aan de stichting Bijlboegfonds als voorzitter. Hiermee heeft hij een grote bijdrage geleverd aan onderzoek en innovatie.

De heer Keuning werd op 12 maart 2009 erelid van onze vereniging. Het bestuur van het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” is de heer Keuning zeer erkentelijk voor wat hij heeft betekend voor onze vereniging, de universiteit en de maritieme industrie.
We wensen de familie en naasten veel sterkte toe met dit grote verlies.

Het 120e bestuur der S.G. "William Froude"