Aanmeldperiode vakken

03 november 2020

Wil je volgend semester vakken volgen? Vergeet je dan niet aan te melden voor zowel kwartaal 3 als 4 (semester 2). Dit kan gedurende 2 weken van maandag 23 november (09:00u) t/m zondag 6 december (23:59u) in Osiris (my.tudelft.nl).

Verplicht aanmelden
Aanmelden voor vakken in Osiris is verplicht voor de volgende 3mE-opleidingen:

Wanneer?
Je meldt je aan voor een vak als je hiervan het onderwijs, groepswerk, practica, etc. wilt volgen (dus ook als je een onderdeel van het vak herkanst). Ga naar de Studiegids, zoek je opleiding en noteer de vakcodes van de vakken waarvan jij het komende semester onderwijs wilt volgen. Zonder aanmelding kun je niet meedoen met onderwijs!

Wanneer je alleen het tentamen doet hoef je je niet aan te melden voor het vak. Je meldt je t.z.t. wel tijdig aan voor het tentamen.

Let op!
Onderstaande vakken hebben extra aandacht nodig.
- Wiskunde 3: je meldt je aan voor de volgende vakcodes: WBMT2048 T1 en/of WBMT2048 T2. Je kunt je níet aanmelden voor de vakcode “WBMT2048”. Let dus goed op de specificatie van T1 en T2!
- Technische Heelkunde en Signalen en Stochastiek hebben nieuwe vakcodes: KT2802 en KT2852. Als je (een van) deze vakken moet herkansen: meld je aan voor de nieuwe codes.
- Medical Skills 2 is opgesplitst in twee delen: Patient Journey (TM10008) en Skills in Acute Setting (TM10009). Als je nog (een deel van) Medical Skills 2 moet doen: meld je aan voor (een van) deze nieuwe vakcodes. Als je twijfelt welk deel je nog moet doen: meld je voor beide aan.

Meer weten?
Kijk op Aanmelden voor vakken voor meer informatie, het stappenplan en het proces. Voor veel gestelde vragen over aanmelden, klik hier.