Tijdschrijven Q2

29 oktober 2020

Waerde Froudiaan,

Het zijn lastige tijden om te studeren, ook al werken we allemaal hard om de studie goed voort te zetten, de recente ontwikkelingen waardoor we minder op de faculteit kunnen zijn zullen voor sommigen hard aankomen.

Tijdschrijven
Vanuit de faculteit is men bezig om een overzicht te krijgen van de studielast en -verdeling van vakken. Dit wordt gedaan door middel van tijdschrijven, waarbij studenten worden gevraagd bij te houden hoeveel uur per dag ze met een vak bezig zijn. Dit is begin 2020 gestart en zal in dit kwartaal voortgezet worden. De komende periode zal een unieke periode zijn waar het noodzakelijk is dat er veel feedback komt van studenten. Tijdschrijven is hier een belangrijke tool bij, omdat je als student met zekerheid kunt zeggen aan welke vakken je meer tijd besteedt dan ervoor ingepland staat. 

Daarnaast is de ervaring van studenten die mee gedaan hebben dat tijdschrijven helpt om inzicht te krijgen in je studiegedrag. Het bijhouden van hoeveel uur je met studeren bezig bent, kan helpen om ritme en motivatie vast te houden. Ook is het zo dat hoe meer studenten meedoen, hoe representatiever de data zal zijn voor de opleiding.

We zouden jullie daarom willen vragen mee te doen aan het tijdschrijf-onderzoek van de faculteit. Meld je aan via een mail naar onderwijsevaluatie-3me@tudelft.nl met je naam, studie, jaarlaag en studienummer, o.v.v. tijdschrijven.

Meer informatie over voorwaarden en vergoeding vind je in het Brightspace bericht van de onderwijsevaluatie.

Met immer luide Plonsch,

Dana Janssen | Commissaris Onderwijs