Word studentmentor!

23 mei 2019i'ts your common 115

Bericht voor huidige 2e jrs bachelorstudenten en ouder

GEZOCHT: STUDENTMENTOREN!

Voor Wb en MT collegejaar 2019-2020

Ben je geïnteresseerd in wat de ander beweegt? Kun je goed luisteren? Kun je je inleven in eerstejaars studenten en hen motiveren het beste uit zichzelf te halen? Houd je ervan om groepen te begeleiden en steek je daar graag tijd en energie in? Dan is het studentmentorschap iets voor jou!

Als studentmentor richt je je op de individuele begeleiding van eerstejaars studenten en het begeleiden van twee projectgroepen. Je taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.:

Individueel

 • Studenten ondersteunen bij het maken van een goede studiestart
 • Inzicht geven in de opzet van de studie, voornamelijk het eerste jaar
 • Informeren over de studie, contactpersonen, de voorzieningen (binnen en buiten de Faculteit).
 • Voeren van persoonlijke voortgangsgesprekken.
 • Begeleiden van bepaalde onderwijsmodules en daarover contact onderhouden met de  docenten.
 • Beoordelen van de inzet van individuele studenten (docent adviseren over bonus/malus).

Projectgroepen

 • Begeleiden van projectgroepen, bewaken van leerdoelen.
 • Begeleiden en bewaken van het groepsproces en de planning.
 • Regelmatig overleggen met de projectleiding (docenten) en studieadviseurs.
 • Op weg helpen bij inhoudelijke vragen op het gebied van technische systemen, ontwerpvragen, mechanica en/of hydrodynamica.
 • Nakijken van opdrachtwerk en verslagen (onder voorbehoud).

Vereisten
We selecteren op : motivatie, 1e jaar afgerond en een gemiddelde studievoortgang van tenminste 70%. Daarnaast ben je 2 keer per week op vaste middagen aanwezig bij de projectgroep voor het voortgangsoverleg van ca. een uur. Voor de rest van de twee middagen ben je bereikbaar, en zo nodig beschikbaar, voor begeleiding.

Je aanwezigheid is verder vereist bij de mentortrainingen op woensdagmiddag 5 juni en op donderdag 22 augustus (tijdens de OWEE), bij projectinstructies en de wekelijkse mentorenbijeenkomsten tijdens de lunch.

Dan kun je in de volgende periodes aan de slag:

 • Q1:  8 uur per week.
 • Q2: 6 uur per week.
 • Q3: 4 uur per week gedurende 3 weken

We zorgen dat je beslagen ten ijs komt: Elke studentmentor krijgt voorafgaand 2 trainingen op het gebied van communicatie, coaching en projectbegeleiding. De eerste training vindt plaats op woensdagmiddag 5 juni van 13:30 tot 17:00 uur, de tweede op donderdagochtend 22 augustus voorafgaand aan de start van het nieuwe studiejaar.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Evert Vixseboxse: 34 A-1 ;
E-mail: e.vixseboxse@tudelft.nl

Sollicitatie
Mail je motivatiebrief uiterlijk 27 mei a.s. samen met een filmpje van hooguit 2 minuten, je Curriculum Vitae en een Osirisoverzicht van je totaal aantal behaalde studiepunten naar studieadviseurs-3me@tudelft.nl . Vermeld in de onderwerpregel : ‘mentor 2019’, Wb of MT, je studienr. en je achternaam.

In de week van 27 t/m 31 mei maken wij bekend of je in aanmerking komt voor de functie.