Curriculumherziening

Curriculumherziening

Al sinds de onderwijsupdate van anderhalf jaar geleden wordt er over gesproken; de curriculumherziening. Na een lange tijd is het nu eindelijk zover; de opzet is gepresenteerd en vanaf nu wordt eigenlijk alleen nog maar aan de inhoud gewerkt. Hoog tijd om de opzet hier ook alvast te tonen en -voor zover mogelijk- uit te leggen. Het nieuwe curriculum wordt voorlopig namelijk al volgend collegejaar (23/24) ingevoerd voor enkel het eerste jaar. Om de nieuwe studenten het nieuwe curriculum in zijn geheel te laten doorlopen is het dan ook zo dat de andere jaren daaropvolgend worden doorgevoerd; het tweede jaar wordt dus ook pas vanaf 24/25 gerealiseerd.

 

Algemene doelen

Voordat er specifiek op de veranderingen ingegaan wordt, is het nodig de visie en algemene ideeën nog wat verder uit te werken. Zoals eerder gezegd is het namelijk het doel om de gemiddelde duur van de bachelor te verlagen en de individuele kwaliteiten van de studenten te verbeteren. Daarnaast is een hoger BSA-percentage een doel voor het eerste jaar wat ook meegenomen is.
Hoe gaat dit bereikt worden? Door onder andere struikelvakken te revalueren en te verplaatsen. Ook wordt er meer gekeken naar persoonlijke vaardigheden, waarbij de opgedane kennis samenkomt en ook individueel getoetst wordt. Dit wordt gedaan door het badkuip-model toe te passen; eerst verbreden, dan verdiepen en vervolgens alles samenbrengen. Dit wordt duidelijker in de daadwerkelijke vormgeving. 
     Ook is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de onderlinge afhankelijkheid tussen vakken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar welke vakken (aan voorkennis) terugkomen in de leerdoelen en hoe significant die kennis is om het vak te halen. Hierdoor is voor elk vak een stroomschema ontstaan die meegenomen is in de overweging van het verplaatsen van vakken. 

 

Jaar 1

Om te beginnen met het belangrijkste op de korte termijn; het eerste jaar. Op de afbeelding staat de nieuwe onderdelen gepresenteerd op een manier zoals wel vaker gezien wordt; geel wiskunde, oranje natuurkunde en blauw/groen de maritieme (project)vakken. 

Er vallen hier een aantal dingen op; er is een nieuw intro-vak, G&S schuift op en wordt Hydrostatica. Construeren en het Integratieproject verdwijnen in zijn geheel. Schijn bedriegt echter, want Construeren wordt onderverdeeld in Intro MT en Mechanica van Maritieme Constructies 1,waardoor de natuurkunde vanuit Statica en Sterkteleer pas wordt toegepast in het kwartaal erna.
Ook is het Integratieproject niet verdwenen, dit wordt enkel verdeeld over alle kwartalen en samen met persoonlijke vaardigheden gecombineerd tot een eindproject. Dit gebeurt wel in twee semesters om te voorkomen dat het stuk loopt op één kwartaal.
Dit betekent ook dat er aparte studiepunten voor Integratie en Vaardigheden gegeven worden en de maritieme vakken dus krimpen in studiepunten. Het lijkt hierdoor alsof er extra studiedruk ontstaat, maar in de praktijk zal het betekenen dat al bestaande onderdelen van vakken apart (en dus individueel) beoordeeld zullen worden.

Jaar 2

In het vorige jaar was veel verandering op gebied van maritieme vakken te zien, maar de natuurkunde bleef vrij gelijk. In jaar 2 komt er nog een schepje bovenop. Er is besloten om een aantal vakken met jaar 3 te verwisselen en de maritieme vakken in de eerste drie kwartalen te plaatsen. Hierdoor is het vak Integratie en Vaardigheden 3 volledig in het vierde kwartaal terecht gekomen.  
Met het vertrek van Prof. Ir. Hopman vervalt MMO, en komt er ruimte voor een nieuw ontwerpvak genaamd Ontwerpen van Schepen, wat tezamen met Advanced Mechanics in Q1 en Q2 gegeven wordt. Dit komt door de curriculumherziening van Werktuigbouwkunde, waardoor Advanced Mechanics over Q1 en Q2 verdeeld wordt. Hierdoor moet er ook een maritiem vak over Q1 en Q2 verdeeld worden, en dat is Ontwerpen van Schepen geworden. G&S 2 lijkt te verdwijnen, maar dit is niet het geval. Dit wordt hernoemd naar Hydromechanica, omdat er een stuk hydromechanica aan de leerdoelen wordt toegevoegd. Verder veranderd Sterkteleer van Schepen in Mechanica van Maritieme Constructies 2, wat voort zal boorduren op het gelijknamige vak uit jaar 1. 

Jaar 3

In het laatste jaar van de bachelor is weinig ruimte voor verandering, niet alleen bestaat er een heel semester uit de minor, ook het Bachelor-Eindproject blijft onderdeel van de opleiding. In de enige ruimte waarin wel gewijzigd kon worden, is dit ook gebeurt; Elektrische Systemen wordt meer aandrijvingsgericht en Scheepsbewegingen duikt weer op in het derde jaar. 
Dit laatste is misschien wel een van de meest “controversiële” wijzigingen, want een oplettende oud-student zal weten dat dit voorheen expres naar jaar 2 is verplaatst om uitloop te voorkomen. Nu is echter besloten om dit in jaar 3 te zetten omdat er gebleken is dat de kennis uit voorgaande vakken dermate van belang is, dat het niet anders kan dan het in jaar 3 te geven. Kortom is er in jaar 2 simpelweg geen ruimte met de opgelegde volgorde van werktuigbouwkundige en wiskundige vakken om de benodigde voorkennis op tijd te verkrijgen. Daarnaast is het vak ook uitgebreid met een stuk Manouvreren dat terug is gekomen. 

 

Wat gaat dit betekenen voor de huidige studenten? 

Er is te merken dat de studenten die volgend jaar gaan starten bijna een heel ander studieprogramma gaan doorlopen dan de huidige maritiemers. Dit zal wel wat uitdagingen geven komend jaar met hulp zoeken bij ouderejaars, maar nog belangrijker; hoe zit het met de ouderejaars zelf? Wat als je een vak moet herkansen uit een jaar wat al onder het nieuwe curriculum valt? Hoe zit het met de onderdelen van projectopdrachten die reeds behaald zijn? 
Het antwoord hierop is niet heel simpel, maar komt neer op dit: jij moet je bachelor afsluiten door voor alle leerdoelen die aan het begin van jou eerste jaar golden een voldoende te halen. Deze leerdoelen kunnen in het nieuwe curriculum worden ondergebracht bij een ander vak; dit betekent dus dat je misschien wel twee vakken moet herkansen om diezelfde leerdoelen te verzamelen.
Uitgebreide informatie over het nieuwe curriculum en de overgangsregelingen zijn te vinden op de BrightSpace pagina Bachelor Marine Technology