Bachelor eindproject

Het Bachelor Eindproject wordt tweemaal per jaar aangeboden, in het 1semester en in het 2e semester. Je kunt je in MyTUDelft aanmelden voor het vak MT3BEP. Dit vak bestaat uit 12 EC's. Meer informatie over het eindproject vind je in de procedurebeschrijving.

Ook wanneer je nog niet voldoet aan de toelatingseis, maar wel verwacht dat te gaan doen, kun je je inschrijven voor je BEP. Aanmelden voor je BEP kan tijdens de reguliere aanmeldperiodes.

Toelatingseisen

  • 60 EC van het eerste jaar + minimaal 54 EC van het tweede jaar.
  • Aan je derde jaar zijn geen eisen voor je bachelor eindproject

Van toepassing op start semester 1: Nadat de resultaten van kwartaal 4 en de herkansingsperiode bekend zijn, wordt vastgesteld of je aan de ingangseisen voldoet.
Van toepassing op start semester 2: Nadat de resultaten van kwartaal 2 bekend zijn, wordt vastgesteld of je aan de ingangseisen voldoet.