FLITSende Froude Run 2020 (Inschrijving gesloten)

Door de corona zitten wij allemaal grotendeels opgesloten en vliegen de coronakilootjes erbij, daarom is een beetje beweging voor menig Froudiaan zeker niet verkeerd. Om deze reden presenteert de FLITS(Froude Let It Sport)-commissie met trots de eerste sportactiviteit van het jaar: op donderdag 12 november 2020 zal de Froude run worden georganiseerd. Met deze wedstrijd zullen kekke prijzen te winnen zijn.

Maar wees niet bevreesd, ook voor de minder sportieve Froudiaan zullen speciale klasses worden georganiseerd waar iedereen zal kunnen aantonen dat zij de naam Froude goed doen. 

De wedstrijd zal online worden gehouden met behulp van de app Strava, je kan dus zelf een route uitstippelen en kan zelf bepalen op welke tijd je wilt starten. Je wedstrijdtijd wordt berekend uit het snelste gedeelte van je loop.

De verschillende klasses en prijzen zijn als volgt:

  • 0.5 mijl met spies om de 0.1 mijl - bierpakket

  • 0.5 mijl verkleed - bierpakket

  • 1 mijl hardlopen - Froude gadget

  • 5 mijl hardlopen - Froude gadget

De prijzen zullen worden uitgedeeld aan de deelnemer met de snelste tijd, met uitzondering van de 0.5 mijl verkleed. Voor de 0.5 mijl verkleed zullen ook punten worden uitgedeeld voor de originaliteit van het verkleden. 

Verdere informatie over de wedstrijd waar je je voor inschrijft zal volgen via de mail. (Inschrijving gesloten) Schrijf je dus snel in (het is gratis)!: