KIVI - Wargame 'SPACE' - bereid je voor

De huidige generatie techniek studenten is de eerste die gaat werken binnen het nieuwe defensiedomein Ruimtevaart. Hierin komen lang niet alleen de technische aspecten aan bod. Integendeel. Dit nieuwe werkveld zal van ingenieurs vragen om politieke, operationele en technische aspecten te koppelen.

Hoe dit er (ongeveer) uitziet, kun je als (aankomend) student of 'Young Engineer' ervaren in de online Wargame Space die door de afdeling ‘Defensie & veiligheid’ van KIVI wordt georganiseerd op 25 november 2020.