Dies

Op 17 november 1903 is het Scheepsbouwkundig Gezelschap "William Froude" opgericht. Elk jaar wordt het bestaan van het gezelschap gevierd tijdens de Dies week, de week waarin zij een jaar ouder wordt. Tijdens deze week wordt er een receptie georganiseerd, een diner, en activiteit en een feest. 

De Dies commissie 2016/2017 bestaat uit:

Tom de van der Schueren Voorzitter
Roos Tiel Secretaris
Julien Hermans Penningmeester
Fons van den Elsen Commissaris 
Egbert Kooij QQ'er

V.l.n.r.: Egbert, Roos, Julien, Tom en Fons