Student research award

Wie kan er meedoen?  
Inzendingen van alle disciplines zijn welkom, van wiskunde tot culturele antropologie. Voorwaarde is wel dat de hoofdauteur van de ingezonden paper ten tijde van het onderzoek bachelorstudent was. Ook masterstudenten kunnen dus hun bacheloronderzoek insturen. Op het moment van inzending hoef je dan ook geen bachelorstudent te zijn, maar de paper moet wel voltooid zijn als onderdeel van een gevolgde bacheloropleiding. Het onderzoek mag dan ook niet ouder zijn dan twee jaar. Het onderzoek kan verricht zijn door een individuele student of door meerdere studenten. De eerste auteur moet de bachelorstudent zijn die de inschrijving doet. Voor onderzoeken die door meerdere studenten zijn verricht, gelden dezelfde regels als voor individueel verrichte onderzoeken.

http://www.studentresearchconference.nl/criteria-voor-deelname.html