Symposium Commissie

Traditioneel onderdeel van een (half-)lustrumviering is het symposium. Naast het feestelijke tintje staat deze dag vooral in het teken om weer helemaal up-to-date te raken met alle ontwikkelingen in de maritieme wereld! Een dergelijk symposium is tevens een goede gelegenheid voor eenieder om op informele wijze de contacten aan te halen.

Dit symposium was het thema "Friends with Benefits": broaden your maritime horizon. In dit thema zijn de randsectoren van de maritieme techniek opgezocht en hoe deze sectoren onze sector beinvloeden en wij hun. Een erg leuke en leerzame dag!

De symposium commissie bestaat uit de volgende leden: 
Max Buirma
Pieternel Jansen
Patrick de Boer
Koen Batteram
Feiko van Logchem 

Marijke Kommers(QQ'er)

symposium@froude.nl