Raad van Commissarissen (RaCo)

De RaCo (Raad van Commissarissen) is het adviesorgaan van het bestuur van het S.G. "William Froude". Zij staat het bestuur met haar wijze raad en daad bij en bewaakt tevens het lange termijn beleid van ons Gezelschap.

De RaCo van 2018/2019 bestaat uit:
                                      
Lisette Cozijnsen
Michael Bakker
Léjon Zorn
Job Seuren
Arnout Zaal

Contact: froudeRACO@gmail.com