OC-MT

Binnen de faculteit bestaat er een (advies)orgaan die zich bezighoudt met onze opleiding en het onderwijs ervan. Deze commissie is de Opleidings Commissie van Maritieme Techniek. De OC-MT bestaat uit een aantal professoren (of andere vertegenwoordigers van de secties binnen de studie) en een delegatie van 4 studenten, die maandelijks praten over de grote veranderingen op onderwijsgebied. 

Op dit moment bestaat de Opleidingscommissie van Maritieme techniek uit:

Vanuit de sectie:
Dr.ir. J.F.J. Pruijn (voorzitter) 
Dr.ir. Austin Kana
Dr.ir. S. Schreier
Dr.ir J.H. den Besten


Vanuit de studenten:
Marije Deul
Thomas IJzerman
Kyscha Huygen
Elise Hoffmann