OC-MT

Binnen de faculteit bestaat er een (advies)orgaan die zich bezighoudt met onze opleiding en het onderwijs ervan. Deze commissie is de Opleidings Commissie van Maritieme Techniek. De OC-MT bestaat uit een aantal professoren (of andere vertegenwoordigers van de secties binnen de studie) en een delegatie van 4 studenten, die maandelijks praten over de grote veranderingen op onderwijsgebied. 

Op dit moment bestaat de Opleidingscommissie van Maritieme techniek uit:

Vanuit de sectie:
Ir. P. de Vos (voorzitter) 
Ir. M. Godjevac
Ir. S. Schreier
Ir. R. Bos

Vanuit de studenten:
Hugo Verhelst 
Marijn Postma
Andreas Feys
Anna-Louise Nijdam