MMD Commissie

Op 21 februari 2012 is voor het eerst de Maritime Match Day georganiseerd. Deze middag had tot doel om studenten en het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. Dit gebeurde door middel van een beursvloer en cases die opgelost werden door teams met vijf studenten en twee ingenieurs. Dit jaar zal de MMD op 5 juni 2018 plaatsvinden in de aula! Kijk op www.mmd.froude.nl voor meer informatie.

De MMD van 2018/2019 wordt georganiseerd door:

Vera Hengelmolen Voorzitter
Bas Rossewij Secretaris
Martijn Witvoet Penningmeester
Timo Rodermond Commissaris Locatie
Anke-Marij Elzinga Commissaris Promo
Maarten Adams QQ' er

Contact: mmd@froude.nl of mmd.froude.nl