Kaverco

De KaVerCo (Kas Verificatie Commissie) controleert het werk van de penningmeester en draagt advies uit over alle financiële zaken om en rond de vereniging.

De KaVerCo van 2019/2020 bestaat uit:
                                      
Tijs van der Zee
Bobby Visser
Koen van Essen