Kaverco

De KaVerCo (Kas Verificatie Commissie) controleert het werk van de penningmeester en draagt advies uit over alle financiele zaken om en rond de vereniging.

De KaVerCo van 2018/2019 bestaat uit:
                                      
Vincent Mullenders
Dominique Smit
Koen van Essen