FSR

Naast de Centrale Studentenraad (SR) heeft elke faculteit van de TU Delft een Facultaire Studentenraad (FSR). Dit is het medezeggenschapsorgaan waarin studenten op faculteitsniveau inspraak hebben. De FSR van 3mE bestaat uit een vertegenwoordiging van 6 studenten Werktuigbouwkunde, 3 studenten Maritieme Techniek en 1 student Klinische Technologie. We worden jaarlijks door de studenten van 3mE verkozen tijdens de verkiezingen rond mei en hebben als doel op te komen voor onze belangen op de faculteit.

Als FSR hebben we over verschillende zaken inspraakrecht, adviesrecht of informatierecht. Zo mogen we advies uitbrengen op de faculteitsbegroting, moeten we elk jaar instemmen met de OER (Onderwijs- en Examenregeling) en houden we zaken als de aanbouw van het nieuwe gebouw Pulse, de capaciteitsproblemen en de naleving van bijvoorbeeld het nakijktermijn nauw in de gaten.

We komen eens per week samen om te vergaderen over actuele zaken en vergaderen ongeveer een keer per maand met het faculteitsbestuur. Daarnaast houden we nauwe contacten met de SR, de andere FSR’en de 3 studieverenigingen. Je kunt je voorstellen dat jouw input erg belangrijk is om alle 3mE studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Daarnaast kunnen wij als officieel medezeggenschapsorgaan ook echt wat voor jou betekenen. Heb je dus klachten, opmerkingen of een leuk idee, spreek ons dan een keertje aan, stuur een bericht op Facebook, mail, of kom langs bij onze inspraakborrels of koffie momenten. 

Michiel Bots Voorzitter
Ferdinand van Heurn Secretaris
Lex Razoux Schultz Penningmeester
Evelien Scheffers Promotie
Jarno Kuipers Onderwijs Maritieme techniek
Kristel Wenink Onderwijs Klinische Technologie
Daan Ratering Onderwijs Werktuigbouwkunde
Laura Dijkink Faciliteiten
Lotte Hoeksma Faciliteiten
Charlotte Mooij Faciliteiten