OC-MT

OC-MT

Binnen de faculteit bestaat er een (advies)orgaan die zich bezighoudt met onze opleiding en het onderwijs ervan. Deze commissie is de Opleidings Commissie van Maritieme Techniek. De OC-MT bestaat uit een aantal professoren (of andere vertegenwoordigers van de secties binnen de studie) en een delegatie van 4 studenten, die maandelijks praten over de grote veranderingen op onderwijsgebied. 

De studenten zijn dit jaar:

Leden