Van Hengel-Sprengler prijs

Deelname
Deelname aan de prijs staat open voor studenten tot 35 jaar die hun onderzoek hebben verricht in het kader van een algemene studie, vakopleiding of vervolgstudie in een maritiem vakgebied op WO of HBO niveau. Het onderzoek moet – kunnen – leiden tot nieuwe inzichten, concepten of innovaties die bijdragen aan het verbeteren van de operationele inzet van marine-eenheden.
Indiening van voorstellen
Bij de aanmelding dienen de volgende gegevens bekend te worden gesteld:
– personalia van de kandidaat
– studie in het kader waarvan het onderzoek is gedaan
– omschrijving (maximaal 150 woorden) van het onderzoek
– periode waarin het onderzoek is uitgevoerd
– toepassing van het onderzoek in de praktijk
– de toegevoegde waarde voor de operationele inzet op militair-maritiem gebied
– het onderzoeksrapport in PDF formaat

 

http://maritime-awards.nl/vijf-maritieme-prijzen/koninklijke-marine-van-hengel-spengler-prijs/