Werkgroepen Lijst Beta

26 juni 2018Commissaris Onderwijs

Bericht van Lijst Beta! 

Vaak horen we als partij in de Studentenraad dat we tijdens de campagne té zichtbaar zijn, en daarbuiten te weinig. Ook krijgen we weinig input van studenten. Daarom wil Lijst Bèta werkgroepen opzetten, waar studenten eens per twee weken samenkomen om te brainstormen/discussiëren, etc over onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Vooralsnog beginnen we met de werkgroepen studieplekken, internationalisering, en duurzaamheid. Ben of ken je iemand die hier een mening over heeft, en/of die hier graag over wilt meedenken, dan kunnen studenten zich aanmelden door (voor 29 juni) een mail te sturen naar werkgroep@lijstbeta.nl.