Wijziging volgorde wiskunde vakken jaar 1

01 mei 2018Commissaris Onderwijs

Beste studenten,

Graag zou ik jullie er op willen attenderen dat er wederom een wijziging gaat plaatsvinden in het wiskunde programma van volgend jaar. 
Wiskunde in jaar 1 zal gegeven worden in de volgorde: Analyse 1 - Analyse 2 - Lineaire Algebra 1 - Lineaire Algebra 2. 
Dit heeft tot gevolg dat ook de compensaties van de vakken wijzigen. Analyse 1 en 2 zullen gecompenseerd worden en Algebra 1 en 2 idemdito. 
Binnenkort zal er een overgangsregeling gecommuniceerd worden, maar mocht je een herkansing moeten maken, houdt dan rekening met deze kwartalen.