Deadline inschrijving Grote Reis 2021 "Face the Elements"

Evenement type:  excursions
Locatie:  Singapore, China and South Korea
Datum:  10 april 08:00  t/m  17:00  uur
Deadline inschrijving Grote Reis 2021 "Face the Elements"

Great to see that you have taken the first step towards the Grand Journey! During this trip you will have the opportunity discover the elements of the maritime industry in China, Singapore and South-Korea. Beside the insight that you will gain in the maritime sector, the trip will be a cultural eyeopener as well. It will all take place in the summer of 2021, with a group of 34 students in total. 
The Grand Journey is meant for students who are in the final phase of their bachelor, or in the beginning of their masters with a passion for the maritime industry. It is for this reason that you must have between 105 and 225 ECTS at the time of application. 

Requirements for registration (Dutch below)
● A fully completed registration form (available on the site). Refer to the privacybeleid found under ‘Activities - 1. Travel and excursions’:
● Upload the following files:
       o A printout of your study progress in OSIRIS to show that you have between 105 and 225 ECTS at the time of enrolment. If you switched higher vocational education (HBO) a maximum of 75 ECTS.
       o A letter of motivation detailing your reason(s) for wanting to join the Grand Journey.
       o The participantion contract, signed by you and a board member
● Keep travel dates free in your agenda (July 17 to August 12, 2021 subject to change, see point two participant contract)

Requirements for the motivation letter
The letter of motivation (Dutch or English) must at least contain detail the following points. Be concise when dealing when answering the questions!
● Motivation study trip
● Exprectations & ideas for the trip
● Involvement in maritime sector (Froude/study/other)
● The motivation letter consists of a maximum of 700 words

Upload files:
● Copy of passport
          ○ Front only.
          ○ Make your BSN unreadable in the copy, also in the number sequence at the bottom.
          ○ Write on the scan that it is a copy.
          ○ Write on the copy that it is a copy for S.G. "William Froude".
          ○ Write on the copy the date on which you issue the copy.
          ○ Or visit: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
● Progress overview from Osiris (may be without results)
● Letter of motivation
● Participation contract (Click here to download)

 

Eisen voor inschrijving
● Een volledig ingevuld inschrijfformulier (op de site). Zie voor privacybeleid, onder het kopje ‘Activiteiten - 1. Reizen en excursies’
● Uploaden van onderstaande bestanden:
       o Een uitdraai van je studievoortgang in OSIRIS om aan te tonen dat je op het moment van inschrijven tussen de 105 en 225 ECTS hebt of maximaal 75 ECTS voor HBO-Schakelaars.
       o Een brief waarin je uitlegt wat jouw motivatie is om mee te gaan op de Grote Reis
       o Het deelnemerscontract, getekend door jou en een bestuurslid
● Vrijhouden van reisdata (17 juli tot 12 augustus 2021 onder voorbehoud, zie punt twee deelnemerscontract)

Eisen aan de motivatiebrief
De motivatiebrief (Nederlands of Engels) bevat minstens een toelichting op de volgende punten.
Wees bij het behandelen van de punten concreet!
● Motivatie studiereis
● Verwachtingen & ideeën voor de reis
● Betrokkenheid bij maritieme sector (Froude/studie/overig)
● De motivatiebrief bestaat uit maximaal 700 woorden

Uploaden bestanden:
● Kopie van paspoort
          ○ Enkel voorzijde.
          ○ Maak in de kopie je BSN onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
          ○ Schrijf op de scan dat het een kopie is.
          ○ Schrijf op de kopie dat het een kopie voor Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” is.
          ○ Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
          ○ Of kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
● Voortgangsoverzicht vanuit Osiris (mag zonder resultaten)
● Motivatiebrief
● Deelnemerscontract (klik hier om deze te downloaden)