KNVTS Lezing: 'IJzer als brandstof voor schepen’ AFGELAST

Evenement type:  extern
Locatie:  De Machinist
Datum:  20 februari 19:45  t/m  22:00  uur
KNVTS Lezing: 'IJzer als brandstof voor schepen’ AFGELAST

Aanmelden verplicht via de ticketlink!

De noodzaak van een overstap naar een robuust, betrouwbaar en kostenefficiënt energiesysteem dat geen CO2 uitstoot wordt steeds breder gedragen. Ook de IMO heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaart in 2050 te reduceren met 50% ten opzichte van 2008. Om dit doel te bereiken wordt naarstig gezocht naar CO2-vrije brandstoffen en naar systemen die deze reductie haalbaar maken.

TU Eindhoven doet onderzoek naar ‘Metaalbrandstoffen’ als circulaire energiebron en ziet ijzer als een kansrijke optie voor drie toepassingsgebieden: energiecentrales, procesindustrie en scheepvaart.
Het circulaire karakter hiervan komt naar voren doordat het verbrandingsproduct (Fe2O3) met groen gevormde waterstof weer wordt gereduceerd tot ijzer. IJzer treedt hiermee op als opslagmedium voor waterstof.

Aan het eind van deze recent afgesloten haalbaarheidsstudie is geconcludeerd dat ijzer als brandstof voor schepen uit zowel technisch als economische oogpunt haalbaar is, maar dat gezien de stand van de technologie nog veel onderzoek nodig is; en ook, net zoals dat geldt voor andere CO2-emissievrije brandstoffen, ook nog wel aan een aantal andere randvoorwaarden moet zijn voldaan, zoals een gelijk speelveld ten opzichte van fossiel.

In deze lezing wordt niet alleen ingegaan op diverse technische aspecten van ijzer als brandstof voor schepen en hoe de economische haalbaarheid daarvan is onderzocht, maar ook op de roadmap naar een eerste commerciële toepassing in 2030, waarbij publiciteit een van de hoofdrollen vervult.

Koffie en thee: 19:15 - 19:45 uur
Lezing: 19:45 - 21:15 uur
Borrel: 21:15 - 22:00 uur.

Wilt u vooraf een hapje eten, dan heeft de Machinist een mooie kaart en daghappen beschikbaar.