KNVTS lezing: Innovatie in onderhoud – omarmen van technische ontwikkeling en SMART data

Evenement type:  seminars
Locatie:  Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen
Datum:  22 november 18:00  t/m  22:00  uur
KNVTS lezing: Innovatie in onderhoud – omarmen van technische ontwikkeling en SMART data

SPREKERS: MARIJE RUYSCH-KOSTER, MEDE-EIGENAAR AVISO DIAGNOSTICS EN MARK DORSTEEN (TECHNIEK)

De maritieme industrie verandert razendsnel. De vele technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en zorgen ervoor dat de complexiteit aan boord toeneemt. Er zullen de komende jaren grote veranderingen plaatsvinden in asset management, met grote consequenties voor de bemanning aan boord en aan de wal, en de manier van onderhoud aan boord van schepen. Het is onvermijdelijk, vanuit technologisch oogpunt, maar vooral ook vanuit alle uitdagingen waar we als sector voor staan.

We zullen in de scheepvaart de overstap moeten maken van reactief, naar trendmatig en preventief onderhoud. Naar onderhoud op basis van wat nodig en passend is. Dat vergt een andere mind-set. Een andere manier van het inrichten van operationele processen. Op dit moment sluiten de mogelijkheden die de techniek biedt onvoldoende aan op de manier waarop er in de scheepvaart onderhoud plaatsvindt. Technologische ontwikkeling en het opkomen van “the internet of things” creëren belangrijke mogelijkheden op dit vlak. Het verzamelen, verwerken en analyseren  van data zal voor grote veranderingen gaan zorgen. 

Aviso Diagnostics is een innovatief softwarebedrijf voornamelijk werkzaam in de Maritieme Industrie. Zij ontwikkelen software voor meet- en monitoringsystemen voor o.a. scheepsmotoren. Ze hebben een systeem ontwikkeld waarbij ze met 1 sensor non-invasief meten aan het vliegwiel van de motor en daarmee meten of de motor in balans draait. De essentie van deze innovatie is dat je door deze manier van meten ver van tevoren kan zien aankomen of een motor kapot aan het gaan is en ook waar het probleem zich bevindt. Dit geeft de kans om tijdig maatregelen te nemen, uitval te voorkomen, onderhoud te plannen en wellicht zelfs uit te stellen. In de lezing zal met name stil worden gestaan bij de innovatie werking van REDS en de meetresultaten van feitelijke situaties aan boord. 

Ook heeft Aviso een open platform ontwikkeld waarmee allerlei beschikbare data aan boord gekoppeld kunnen worden. Zowel data uit Aviso’s eigen systemen als ook van andere partijen. 

Om de scheepvaart, en meer specifiek het onderhoud aan boord van schepen, klaar te maken voor de toekomst waarvan we allemaal weten dat die komen gaat is het essentieel om de kennis van de mensen in de organisatie zo optimaal mogelijk te combineren met de SMART data die beschikbaar is door de monitoring en meetsystemen aan boord.   

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, Vlaardingen 

Aperitief : 17:30
Aanvang maaltijd : 18:30
Aanvang lezing : 19:45

Kosten maaltijd : leden € 15.-, niet leden € 20.-, studenten € 10.-.Betaling maaltijd dient te geschieden via de bankrekening IBAN NL58INGB0000325478 

Aanmelding maaltijd : Om deel te nemen aan de maaltijd is men verplicht zich aan te melden voor dinsdag 20 november vóór 12:00 via aanmelden@knvts.nl
Voor alleen het bijwonen van de lezing hoeft u zich niet aan te melden, welkom allemaal.