ALV

Evenement type:  excursions
Datum:  28 mei 17:30  t/m  22:00  uur
ALV

Op maandag 28 mei zal er een ALV plaatsvinden in het Lagerhuysch op 3mE. De inloop is vanaf 17:00 en de vergadering begint om 17:30. Aan het begin van de ALV kan er eten besteld worden voor later op de avond.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Mededelingen onderwijs
 4. Mededelingen financieel
 5. Goedkeuring van de notulen van de ALV gehouden op 27 maart 2018
 6. Visie op Froudebijdrage van het 114e bestuur
 7. Aankondiging Tour de Froude
 8. Goedkeuring begroting Lustrum
 9. Presentatie MBE
 10. Goedkeuring exploitatie MBE
 11. Installatie Symposium commissie
 12. Goedkeuring voorlopige begroting Grote Reis
 13. Presentatie Koningsvaart
 14. Installatie Ontwerpdag commissie
 15. Goedkeuring begroting Ontwerpdag
 16. Installatie FLITS-commissie
 17. Installatie EJW commissie
 18. Goedkeuring begroting EJW
 19. W.V.T.T.K.
 20. Rondvraag
 21. Sluiting