ALV

Evenement type:  alv
Locatie:  Lagerhuysch
Datum:  27 maart 17:30  t/m  22:00  uur
ALV

Op dinsdag 27 maart zal er een ALV plaatsvinden in het Lagerhuysch op 3mE. De inloop is vanaf 17:00 en de vergadering begint om 17:30. Aan het begin van de ALV kan er eten besteld worden voor later op de avond.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Mededelingen onderwijs
 4. Mededelingen financieel
 5. Goedkeuring van de notulen van de ALV gehouden op 15 februari 2018
 6. Update MBE begroting
 7. Goedkeuring begroting Lustrum
 8. Installatie Boegbeeldlid
 9. Goedkeuring voorlopige begroting Grote Reis
 10. Installatie EJW commissie
 11. Presentatie Froudelicious
 12. Goedkeruing exploitatie Froudelicious
 13. Installatie Jaarboek commissie
 14. Goedkeuring exploitatie Casedag
 15. Goedkeuring exploitatie TBE 2
 16. Installatie Lustrum commissie
 17. W.V.T.T.K.
 18. Rondvraag
 19. Sluiting