Halfjaarlijkse ALV

Evenement type:  excursions
Datum:  15 februari 17:00  t/m  23:00  uur

Op donderdag 15 februari zal de halfjaarlijkse ALV plaatsvinden op de Corbulo, de boot naast de Thorboot in de Nieuwe Haven. De inloop is vanaf 17:30 en de vergadering begint om 18:00. Aan het begin van de avond kan er eten besteld worden voor later op de avond.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Mededelingen onderwijs
 4. Mededelingen financieel
 5. Goedkeuring van de notulen van de ALV gehouden op 18 december 2017 en op 31 januari 2018
 6. Halfjaarlijkse exploitatie van het 114e bestuur
 7. Goedkeuring begroting MMD
 8. Installatie Grote Reis commissie
 9. Beleidsevaluatie van het 114e bestuur
 10. Installatie SportCo
 11. Goedkeuring begroting TBE 2
 12. Goedkeuring begroting Froudelicious
 13. Presentatie Flits
 14. Decharge Flits commissie
 15. Presentatie MBE locatie
 16. Goedkeuring MBE begroting
 17. W.V.T.T.K.
 18. Rondvraag
 19. Sluiting